Antiinflammatorisk mat – sant eller falskt?

Idag finns det inte tillräckligt med forskning för att kunna peka ut enstaka livsmedel som mer eller mindre inflammatoriska än andra. Däremot kan livsstil och matvanor i stort ha en koppling till inflammation.

Det finns bra och dålig inflammation. Den bra inflammationen är den som tillfälligt uppstår för att rädda oss från skadliga bakterier och andra organismer. Den behövs för att hålla oss friska. Den dåliga inflammationen är den som håller i sig och kanske aldrig går över, en kronisk inflammation. Det är den som är kopplad till sjukdomar som diabetes, övervikt och fetma, högt blodtryck och stroke.

Följ de svenska kostråden

En kost som innehåller fullkorn, frukt och grönt, fisk, mjölkprodukter och ett minskat intag av socker minskar risken för kroniskt inflammatoriska sjukdomar. Kort sagt, de svenska kostråden. Yoghurt och ost tillhör de mjölkprodukter som har bevisad effekt på hälsan i forma av minskad risk för övervikt och diabetes typ 2.

Mjölk och inflammation

Utifrån den forskning som finns idag på inflammation och andra riskfaktorer för olika sjukdomar, kan vi sluta oss till att mjölk och mjölkprodukter är kopplad till en god hälsa och minskad risk för sjukdom. Det gäller både magra och feta produkter.

I en översiktsartikel från 2016 ses ett samband mellan yoghurt och minskad diabetesrisk. En meta-analys från 2016 kopplar mjölkprodukter till en minskad risk för så kallat metabolt syndrom, där övervikt, försämrad insulinkänslighet och ökade blodfetter ingår. Vidare såg man i en multicenterstudie från 2014 inga förändringar i inflammationsgraden kopplad till konsumtion av mjölk (oavsett fetthalt).

Helheten viktigare än enskilda livsmedel

Som alltid ska alla livsmedel ses som en del i en större helhet. Ingen äter enbart det ena eller det andra livsmedlet, och därför är det viktigt att hela kosten är balanserad, näringsrik och varierad. Därför är de listor med enskilda inflammatoriska respektive antiinflammatoriska livsmedel vi ofta ser både fel och missvisande.

Varför säger vissa att mjölk är dåligt?

Få livsmedel är så väl utforskade som mjölk. Studie efter studie bekräftar att mjölk är bra för hälsan. Men ibland kommer det enstaka studier som säger tvärtemot. Vad beror det på? Läs mer om det här!

Barnsligt nyttigt: Bra mat för barn!

Barnsligt nyttigt är ett pedagogiskt material om matglädje och bra mat till förskolebarn och skolbarn. Barn som vänjs vid bra mat har oftare bra matvanor även senare i livet - något som ökar möjligheten till ett hälsosamt liv. 

Mjölk minskar risken för diabetes typ 2

Det är bra att äta mjölk och mjölkprodukter: De minskar risken för diabetes typ 2 och andra hjärtkärlsjukdomar, det menar både nederländska och brittiska forskare. Livsmedelsverket håller med.

All mjölk är bra för hjärtat

Även feta mjölk och mjölkprodukter främjar hälsa och minskar risken för hjärtkärlsjukdomar som diabetes typ 2, stroke och högt blodtryck.