Varför säger vissa att mjölk är dåligt?

Få livsmedel är så väl utforskade som mjölk. Studie efter studie bekräftar att mjölk är bra för hälsan. Men ibland kommer det enstaka studier som säger tvärtemot. Varför är det så?

Majoriteten av vetenskapliga undersökningar visar att mjölk och mjölkprodukter främjar hälsa och ger minskad risk för folksjukdomar, till exempel hjärtkärlsjukdomar, diabetes typ 2 och benskörhet.

Men ibland dyker det upp enstaka studier som pekar åt ett annat håll, och de får gärna stort medialt genomslag eftersom de visar på tvärtemot vad de flesta säger. Men vad är det som gör att vissa studier tycks spreta på det här sättet? Det har en forskargrupp i Umeå undersökt.

Annan ohälsa missas

Studien har tagit del av statistik från 90 500 deltagare i Västerbotten. Den konstaterar att den ohälsa som mjölk och mjölkprodukter ibland förknippas med sannolikt inte beror på mjölkprodukterna som sådana, utan att produkterna förekommer tillsammans med en livsstil som är förknippad med ohälsa. Dessa ohälsofaktorer kan vara exempelvis rökning och mycket socker. Det gör att en ohälsosam livsstil kan ge specifika livsmedel ”skulden” för ohälsa.

Mjölk i många former

Mjölk förekommer i kosten i många olika former. Det finns den mjölk vi häller i glaset, fil och yoghurt, ost av olika fetthalter, smör, grädde och matlagningsprodukter som kvarg och creme fraiche. Olika sorters fetter ingår i livsmedlen och går inte att jämföra med varandra. När studier visar att mjölk är ohälsosamt har man sannolikt inte tagit med andra faktorer som ger dålig hälsa i studien.

 

Forskning och rapporter om mjölk

Det är viktigt för oss att du ska kunna känna dig trygg med de faktaunderlag och den forskning vi använder oss av när vi informerar om mjölk och mjölkprodukter. Därför har vi här sammanställt några av de viktigaste länkarna till myndigheter, forskningsinstanser och organisationer som jobbar med mjölk och mjölkprodukter ur ett vetenskapligt perspektiv.

Dairy matrix – hemligheten bakom mjölkens hälsoeffekter

Att plocka isär mjölkprodukter i enskilda näringsämnen och äta dem var för sig ger inte alls samma inverkan på hälsan som att äta eller dricka mjölk, yoghurt och ost som de är. Fenomenet kallas för dairy matrix.

All mjölk är bra för hjärtat

Även feta mjölk och mjölkprodukter främjar hälsa och minskar risken för hjärtkärlsjukdomar som diabetes typ 2, stroke och högt blodtryck.

Mjölk minskar risken för diabetes typ 2

Det är bra att äta mjölk och mjölkprodukter: De minskar risken för diabetes typ 2 och andra hjärtkärlsjukdomar, det menar både nederländska och brittiska forskare. Livsmedelsverket håller med.