Ät ost och bli av med fett?

I allmänhet lyder kostråden att vi bör begränsa intaget av fett i allmänhet och mättat fett (mättade fettsyror) i synnerhet. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att vi väljer magra mjölkprodukter i kosten snarare än feta och lyfter flera hälsofördelar med magra mjölkprodukter, såsom minskad risk för diabetes typ 2 och andra hjärtkärlsjukdomar. Men flera studier den senare tiden ger anledning att ifrågasätta att just mättat fett är ohälsosamt. Därför menar vi att vi i första hand bör nyansera mättat fett som begrepp, eftersom det innefattar så många olika fettsyror som har olika effekter på kroppen och sannolikt för hälsan på längre sikt. Ett livsmedel som utmärker sig som positivt för hälsan är ost, såväl mager som fet.

Det finns många försök att förklara hur ost påverkar vår fysiologi. En hypotes är att kalcium (som finns i stora mängder i ost) ökar vår användning av fett som energikälla. Som exempel kan nämnas att kalcium ökar användningen av fett som energi, särskilt hos dem som vanligtvis har ett lågt intag av kalcium. En annan iakttagelse är att kalcium också ökar utsöndringen av fett i kosten via avföring (dvs förhindrar upptag av fett till viss del). Att mättat fett av olika slag också har olika effekter på blodfetterna har flera undersökningar pekat på, där ost inte verkar höja LDL-kolesterolet trots relativt högt innehåll av mättat fett. Det talar för att ost har många hälsofördelar.

Slutsatsen är att det kanske är dags att nyansera hur vi ser på mättat fett. Det verkar finnas stora fördelar med att äta ost, trots sitt innehåll av mättat fett.