FN gillar också mjölk

Trodde ni att det bara var vi på Hjärta mjölk som gillar mjölk? Så är det inte. I oktober 2016 undertecknade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) en deklaration om hur viktig mjölken är för hela världen.

FAO:s biträdande generaldirektör menar att mejerisektorn spelar en nyckelroll för att FN ska uppnå sina nya mål om en hållbar global utveckling. Den är också nödvändig för att kunna försörja världen med livsmedel och bekämpa fattigdom.

Mjölk och mjölkprodukter är näringsrika och energitäta livsmedel som innehåller protein, kalcium, magnesium, selen, riboflavin, vitamin B5 och B12. Näringsämnen som är avgörande för att minska hunger och undernäring i synnerhet bland de mest sårbara, som barn och gravida kvinnor.

Totalt är cirka 240 miljoner människor direkt eller indirekt sysselsatta inom mejerisektorn. FAO räknar med att det finns runt 150 miljoner mjölkgårdar i världen som ger försörjning till en miljard människor.

Fördjupning: FN betonar mjölkens roll för en hållbar framtid