Vad är skillnaden mellan smör och margarin?

Kort sammanfattat kan man säga att smör är grädde som vispats medan margarin består av vegetabiliska oljor som blandas med en vätskefas. Här beskriver vi hur de olika produkterna tillverkas:

Så tillverkas smör

 1. Grädde vispas kraftigt tills det bildas en grynig massa av smörkorn och vätska (kärnmjölk). Kärnmjölken tappas av och kvar blir smörkornen.
 2. Smörkornen sköljs och saltas, för att sedan arbetas ihop till färdigt smör.
 3. Smöret syras med hjälp av mjölksyrabakterier.
 4. Smöret kyllagras i sin förpackning för ytterligare mognad innan det distribueras till butiken.

Så tillverkas margarin

Margarin består av två faser, en fettfas och en vätskefas, som blandas. Fettfasen består framför allt av vegetabilisk olja som framställs och renas, precis som andra vegetabiliska oljor som används till matlagning och som ingrediens i olika livsmedel.

 1. Oljefröerna (oftast rapsfröer) värms för att inaktivera enzymer som kan orsaka härskning. Därefter krossas fröna och olja pressas ut mekaniskt. Resultatet blir pressolja samt resterande frömassa som kallas presskaka.
 2. Innan oljan används som ingrediens till livsmedel renas den i olika steg. Oljan behandlas med fosforsyra (E338) och neutraliseras med natriumhydroxid (E524), som båda är godkända livsmedelstillsatser. Därefter filtreras den för att få oljan så ren som möjligt – utan lukt, smak eller färgämnen, samt för att öka oljans motståndskraft mot härskning. Man tar bort eventuella färgämnen och tungmetaller i oljan med så kallad blekjord. Därefter tas smak- och luktämnen bort genom ångdestillering (även kallat deodorisering).
 3. En del oljor och fetter kan omestras. Omestring är en metod att göra ett fett fastare utan att förändra fettsammansättningen. Det innebär att fettsyrorna i fettet blandas så de olika fettsyrorna blir mer jämnt fördelade. Fettet blir alltså fastare i konsistensen, utan att bli mer mättat.
 4. Lecitin blandas in i fettet och har som funktion att binda samman fett och vatten i margarinet. Lecitin kan sägas fungera som en brygga mellan vatten och fett så att de kan lösa sig i varandra. Utan lecitin delar sig de olika faserna så att fettet ligger överst och vattnet underst.
 5. Fettet blandas nu med de vattenlösliga ingredienserna, som till exempel mjölk. Olika margarin innehåller olika mycket vätska. Lättmargarin innehåller mer väska än margarin med högre fetthalt. Lättmargarinets vätska måste också vara mer tjockflytande för att slutprodukten ska hålla ihop. För att göra vätskan mer tjockflytande använder man stärkelse eller gelatin.
 6. Aromämnen och salt tillsätts. Fettfasen och vätskefasen rörs ihop under kylning och man får en halvfast produkt som paketeras i bytta, folie eller flaska.
 7. Förpackningarna får vila och mogna innan de distribueras till butiken.