Välkommen till Hjärta mjölk!

Här finns allt du behöver veta om mjölk och mjölkprodukter när det gäller barn, hälsa och miljö.

Mjölkkor och biologisk mångfald

i Sverige är igenväxning det största hotet mot utrotningshotade (rödlistade) arter. Den riskerar att påverka 2 200 sällsynta arter negativt. Mjölkkorna behövs för att stoppa igenväxningen.

Svenska kossans miljöfördelar

Den svenska kossan bidrar till biologisk mångfald och miljösmart mjölk och kött. Det kan finnas upp till 40 olika arter på en kvadratmeter naturbetesmark.

Sveriges kostchefer: Därför behövs skolmjölken

Landets kostchefer tycker generellt att mjölken är viktig eller mycket viktig för förskolebarn och skolelever. Extra viktig anses mjölken vara på förskolenivå.

1 juni: Sveriges kostchefer tycker till om skolmjölken

Häng med oss på Mjölkens dag den 1 juni när vi på ett direktsänt webbinarium släpper resultaten av en ny undersökning som gjorts bland Sveriges kostchefer om skolmjölk och skolmat.

Mjölkens dag den 1 juni

Mjölkens dag (World Milk Day) instiftades den 1 juni 2001 av FN för att hylla mjölkens betydelse för folkhälsa och välstånd. Sedan dess firas den över hela världen varje år. Fira den med oss genom att använda vårt utbildningsmaterial!

Allt du behöver veta om matvanor och tänder

Leg. dietist Kajsa Asp berättar hur kost och tandhälsa hänger ihop - allt från hur mammans kost under graviditeten påverkar hur barnets tänder blir, till varför mjölkprodukter är bra för tänderna resten av livet.

Så här jobbar mjölkbranschen med matsvinn

Matsvinn är mat som vi kunde ha ätit, men som istället slängs. Även på mjölkgården och i mejeriet försvinner det mat på vägen, det vill säga mjölk. Nu finns det metoder för att mäta hur mycket.

Mjölkbranschen satsar ännu mer på hållbarhet

Hållbarhet är något som svenska mjölkbönder alltid har lagt stor vikt vid. Nu finns det gemensamma arbetet med hållbarhet nedtecknad i hållbarhetsmål för hela mjölkbranschen.